Hopp til hovedinnhold
Oversiktsbilde over Dale vgs

Velkommen til Dale vgs!

Dale vgs ligg i Dale i Sunnfjord som er kommunesenteret i Fjaler, ein stad med lange og rike skuletradisjonar. Skulen er ein kombinert skule, i eit moderne skuleanlegg med gode lokalitetar og tidsmessig utstyr. Skulen legg vekt på gode relasjonar mellom lærar og elevar, tett fagleg oppfølging og eit miljø det alle kan trivast. Nytt frå hausten 2022 er at vi tilbyr akvakultur for vaksne. Ta kontakt med skulen på telefon: 57 63 70 00/57 63 70 01
Elevar som instruksjon av lærar

Nytt tilbod ved Dale vgs for neste skuleår!

Frå hausten 2024 kan ein ta vg2 barne- og ungdomsarbeidarfaget i Dale. Vi har fått lov til å starte ei kombinasjonsgruppe for helsearbeidarfag og barne-/ungdomsarbeidarfag, så då har dei elevane som no går på vg1 helse- og oppvekst to val. Vi håper dette blir eit godt tilbod til ungdomane i HAFS!
 Elevar som spelar biljard på Dale vgs

Skulemiljø

Dale vgs er kjent for å ha eit svært godt miljø. Elevundersøkinga har i mange år vist at elevar trivst veldig godt ved skulen, og vi vil leggje til rette for at også nye elevar skal ha det godt hos oss. Derfor er trivsel ein viktig del av den nye utviklingsplanen vår.

Aktuelle saker

07.11.2023

Foreldreinformasjon om Elevundersøkinga 2023

Kva er formålet med Elevundersøkinga?

Elevar på Dale vgs
02.11.2023

Foreldremøte 15. november 2023

Bilde av Dale vgs
10.08.2023

Idrettsstipend

Er det nokon ved Dale vgs som kan få stipend?

Elevar på ski
29.06.2023

Velkomstbrev til nye elevar

Her finn du nyttig informasjon som elev ved Dale vidaregåande skule.

Elevar på Dale vgs
29.06.2023

Utstyrslister for yrkesfag

Skal du gå på teknikk- og industrifag (Vg1) bygg- og anleggsteknikk? Her finn de oversikt over utstyret som du må kjøpe inn.

Elevar som sveisar.