Hopp til hovedinnhold
Oversiktsbilde over Dale vgs

Velkommen til Dale vgs!

Dale vgs ligg i Dale i Sunnfjord som er kommunesenteret i Fjaler, ein stad med lange og rike skuletradisjonar. Skulen er ein kombinert skule, i eit moderne skuleanlegg med gode lokalitetar og tidsmessig utstyr. Skulen legg vekt på gode relasjonar mellom lærar og elevar, tett fagleg oppfølging og eit miljø det alle kan trivast. Nytt frå hausten 2022 er at vi tilbyr akvakultur for vaksne. Ta kontakt med skulen på telefon: 57 63 70 00/57 63 70 01
Elevar som pratar framfor Dale vgs

Vi har ledige plassar!

Vaksenopplæring med ordinær søknadsfrist 01.03. 2023, men med utvida frist til 15.09.2023. Vaksne som har realkompetanse innan kompetansemåla for vg1 naturbruk, kan søkje om å få starte hausten 2023 direkte på vg2 akvakultur. Ta kontakt med Dale vgs om du har spørsmål til dette, tlf. 57637000.
 Elevar som spelar biljard på Dale vgs

Skulemiljø

Dale vgs er kjent for å ha eit svært godt miljø. Elevundersøkinga har i mange år vist at elevar trivst veldig godt ved skulen, og vi vil leggje til rette for at også nye elevar skal ha det godt hos oss. Derfor er trivsel ein viktig del av den nye utviklingsplanen vår.

Aktuelle saker

27.04.2023

Bygningsvern på Steia gard

Bygg- og anleggsteknikk (Vg1) ved Dale vgs jobbar denne veka på Steia gard. Dei held på med å bygge opp att og restaurere svalgangen på skulebygget på garden.

Elevar jobbar med å høvle
19.04.2023

Utplassering i Dublin

Elevar frå Helsefagarbeidar (Vg2) ved Dale vidaregåande skule var i vår på utplassering i Dublin. Dagane var lærerike og utviklande for dei som deltok.

Elevar og lærarar som var utplasserte i Dublin.
31.03.2023

Leikehytte til sals 

Flott leikehytte laga av elevar på bygg og anlegg ved Dale vgs til sals! 

Leikehytte til sals
31.03.2023

Blomsterkasse 

Ynskjer du deg ein flott, heimelaga blomsterkasse som passar godt i hagen eller på balkongen? Ta kontakt, då vel!

Blomsterkasselaga på byggfag som er lagt ut for sal.
20.03.2023

Snart russetid!

Meir om førbuing til russetida kan du lese her.

Bilde av russestyret ved Dale vgs 2022