Hopp til hovedinnhold
Oversiktsbilde over Dale vgs

Velkommen til Dale vgs!

Dale vgs ligg i Dale i Sunnfjord som er kommunesenteret i Fjaler, ein stad med lange og rike skuletradisjonar. Skulen er ein kombinert skule, i eit moderne skuleanlegg med gode lokalitetar og tidsmessig utstyr. Skulen legg vekt på gode relasjonar mellom lærar og elevar, tett fagleg oppfølging og eit miljø det alle kan trivast. Nytt frå hausten 2022 er at vi tilbyr akvakultur for vaksne. Ta kontakt med skulen på telefon: 57 63 70 00/57 63 70 01
Informasjon om helsefagarbeider

Vil du bli helsefagarbeidar?

Frå hausten 2024 tilbyr vi vaksenopplæring innanfor helsearbeidarfaget. Utdanninga blir modulbasert med veksling mellom praksis og skule. Etter utdanninga skal du vere klar til å ta fagbrev som helsefagarbeidar.
 Elevar som spelar biljard på Dale vgs

Skulemiljø

Dale vgs er kjent for å ha eit svært godt miljø. Elevundersøkinga har i mange år vist at elevar trivst veldig godt ved skulen, og vi vil leggje til rette for at også nye elevar skal ha det godt hos oss. Derfor er trivsel ein viktig del av den nye utviklingsplanen vår.

Aktuelle saker

05.03.2024

Ønskjer du å vere eksamensvakt våren 2024?

Vi trenger fleire vaktar til eksamensvaktar til våren. Ta kontakt med skulen!

Bilde av Dale vidaregåande skule
29.02.2024

Studietilbod 2024-25

Hugs søknadsfristen 1. mars. Dale vgs har desse utdanningsprogramma. Kom gjerne til oss som elev.

Oversikt over studietilbod
16.01.2024

Undervisingsevaluering

Dale vgs gjennomfører i desse dagar undervisingsevaluering. Les her for å finne meir informasjon.

Elevar som arbeider i vekstad
16.01.2024

Ungdata

Ungdata-undersøkinga vert gjennomført ved Dale vgs i løpet av veke 5-7 i år

Bilde frå bibiliotek
15.01.2024

Helsefagarbeidar for vaksne

Hausten 2024 startar vi med opplæring i helsearbeidarfag for vaksne framandspråklege ved Dale vgs. Ta kontakt med skulen for nærmare informasjon

BIlde av skulen