Dale vgs dronebilete2.jpg

Velkommen til Dale vgs!

Dale vgs ligg i Dale i Sunnfjord som er kommunesenteret i Fjaler, ein stad med lange og rike skuletradisjonar. Skulen er ein kombinert skule, i eit moderne skuleanlegg med gode lokalitetar og tidsmessig utstyr. Skulen legg vekt på gode relasjonar mellom lærar og elevar, tett fagleg oppfølging og eit miljø det alle kan trivast. Nytt frå hausten 2022 er at vi tilbyr akvakultur for vaksne. Ta kontakt med skulen på telefon: 57 76 70 00/57 76 70 01
Elevar framfor Dale vgs

Elevundersøking 2022

I veke 46 gjennomfører Dale vidaregåande skule elvundersøking i alle klassar. Elevane skal møte på auditoriet og ta med eigen PC. Bruk lenkja under for pålogging.
 Elevar som spelar biljard

Skulemiljø

Dale vgs er kjent for å ha eit svært godt miljø. Elevundersøkinga har i mange år vist at elevar trivst veldig godt ved skulen, og vi vil leggje til rette for at også nye elevar skal ha det godt hos oss. Derfor er trivsel ein viktig del av den nye utviklingsplanen vår.

Aktuelle saker

20.10.2022

Nye ungdomsbedrifter ved Dale vgs

Høyrt om Steel Decor UB, Nyskilt UB, Trix og FIx UB? Det er nye ungdomsbedrifter ved Dale vgs.

Elevar og lærar frå 2PINA
13.09.2022

Søk om utstyrsstipend no

lle kan få utstyrsstipend, men du må søke. Du skal ikkje betale tilbake stipendet. Du kan få inntil 4603,- for eit heilt år.

Søk om utstyrsstipend
27.06.2022

Velkommen som elev ved Dale vidaregåande skule!

Her finn du ei oversikt over viktig informasjon om neste skuleår.

Verdiane våre
27.06.2022

Samtykkeskjema

Alle ny elevar må fylle ut eit samtykkeskjema for at Dale vidaregåande skule skal kunne bruke bilde av dei i ulike samanhengar,

Elevar på Dale vgs
24.06.2022

Innkjøp av elev-PC

Skal du begynne på Vg1 (første året), har du tilbod om å kjøpe berbar PC.

Elevar har eigen laptop på vgs