Hopp til hovedinnhold
Oversiktsbilde over Dale vgs

Velkommen til Dale vgs!

Dale vgs ligg i Dale i Sunnfjord som er kommunesenteret i Fjaler, ein stad med lange og rike skuletradisjonar. Skulen er ein kombinert skule, i eit moderne skuleanlegg med gode lokalitetar og tidsmessig utstyr. Skulen legg vekt på gode relasjonar mellom lærar og elevar, tett fagleg oppfølging og eit miljø det alle kan trivast. Nytt frå hausten 2022 er at vi tilbyr akvakultur for vaksne. Ta kontakt med skulen på telefon: 57 63 70 00/57 63 70 01
Elevar ved Dale vidaregåande skule.

Skal du gå på Dale vgs til hausten?

Velkommen som elev hos oss. Skulestart er torsdag 15. august, klokka 08:55. I lenkja under finn du viktig informasjon for deg som elev ved Dale vidaregåande skule.
 Elevar som spelar biljard på Dale vgs

Skulemiljø

Dale vgs er kjent for å ha eit svært godt miljø. Elevundersøkinga har i mange år vist at elevar trivst veldig godt ved skulen, og vi vil leggje til rette for at også nye elevar skal ha det godt hos oss. Derfor er trivsel ein viktig del av den nye utviklingsplanen vår.

Aktuelle saker

26.06.2024

Utstyrsliste for 1TPA

Skal du gå på teknologi- og industrifag til hausten? Her få du oversikt over kva utstyr du treng.

Elevar som sveisar
06.06.2024

OPPSTART: For dei som har søkt og fått plass på vaksenopplæringa i helsearbeidarfaget

Frammøte i kantina på Dale vgs MÅNDAG 19. AUGUST KL. 08.55. Då møter du kontaktlærar og medstudentar.

Tilsette ved Dale vidaregåande skule
24.04.2024

Høyringsmøte om framtidig skulestruktur

Fylkeskommunen v/avd.dir. Bjørn Lyngedal inviterer til ope folkemøte om framtidig skulestruktur i Vestland fylkeskommune. Vi får dessverre ikkje ha dette møtet på skulen i Dale, men må reise til Førde vgs.

Elevar i ein sofa på Dale vgs
05.03.2024

Ønskjer du å vere eksamensvakt våren 2024?

Vi trenger fleire vaktar til eksamensvaktar til våren. Ta kontakt med skulen!

Bilde av Dale vidaregåande skule
29.02.2024

Studietilbod 2024-25

Hugs søknadsfristen 1. mars. Dale vgs har desse utdanningsprogramma. Kom gjerne til oss som elev.

Oversikt over studietilbod