Hopp til hovedinnhold
Oversiktsbilde over Dale vgs

Velkommen til Dale vgs!

Dale vgs ligg i Dale i Sunnfjord som er kommunesenteret i Fjaler, ein stad med lange og rike skuletradisjonar. Skulen er ein kombinert skule, i eit moderne skuleanlegg med gode lokalitetar og tidsmessig utstyr. Skulen legg vekt på gode relasjonar mellom lærar og elevar, tett fagleg oppfølging og eit miljø det alle kan trivast. Nytt frå hausten 2022 er at vi tilbyr akvakultur for vaksne. Ta kontakt med skulen på telefon: 57 63 70 00/57 63 70 01
Tilsett ved Dale vidaregåande skule.

Har du ein draum om å bli helsefagarbeidar?

For meir info/hjelp til å søkje, ta kontakt med Dale vgs tlf. 57637000.
 Elevar som spelar biljard på Dale vgs

Skulemiljø

Dale vgs er kjent for å ha eit svært godt miljø. Elevundersøkinga har i mange år vist at elevar trivst veldig godt ved skulen, og vi vil leggje til rette for at også nye elevar skal ha det godt hos oss. Derfor er trivsel ein viktig del av den nye utviklingsplanen vår.

Aktuelle saker

06.06.2024

Har du ein draum om å bli helsefagarbeidar? Ein veg til sikker jobb!

Enten du har erfaring frå helsesektoren eller ikkje, enten du er norsk- eller framandspråkleg, så kan du starte på ei modulbasert utdanning, der du tar det du manglar for å kunne nå fagbrevet.

Tilsette ved Dale vidaregåande skule
24.04.2024

Høyringsmøte om framtidig skulestruktur

Fylkeskommunen v/avd.dir. Bjørn Lyngedal inviterer til ope folkemøte om framtidig skulestruktur i Vestland fylkeskommune. Vi får dessverre ikkje ha dette møtet på skulen i Dale, men må reise til Førde vgs.

Elevar i ein sofa på Dale vgs
05.03.2024

Ønskjer du å vere eksamensvakt våren 2024?

Vi trenger fleire vaktar til eksamensvaktar til våren. Ta kontakt med skulen!

Bilde av Dale vidaregåande skule
29.02.2024

Studietilbod 2024-25

Hugs søknadsfristen 1. mars. Dale vgs har desse utdanningsprogramma. Kom gjerne til oss som elev.

Oversikt over studietilbod
16.01.2024

Undervisingsevaluering

Dale vgs gjennomfører i desse dagar undervisingsevaluering. Les her for å finne meir informasjon.

Elevar som arbeider i vekstad