Hopp til hovedinnhold
Oversiktsbilde over Dale vgs

Velkommen til Dale vgs!

Dale vgs ligg i Dale i Sunnfjord som er kommunesenteret i Fjaler, ein stad med lange og rike skuletradisjonar. Skulen er ein kombinert skule, i eit moderne skuleanlegg med gode lokalitetar og tidsmessig utstyr. Skulen legg vekt på gode relasjonar mellom lærar og elevar, tett fagleg oppfølging og eit miljø det alle kan trivast. Nytt frå hausten 2022 er at vi tilbyr akvakultur for vaksne. Ta kontakt med skulen på telefon: 57 63 70 00/57 63 70 01
Elevar som pratar framfor Dale vgs

Vi har ledige plassar!

Vaksenopplæring med ordinær søknadsfrist 01.03. 2023, men med utvida frist til 15.09.2023. Vaksne som har realkompetanse innan kompetansemåla for vg1 naturbruk, kan søkje om å få starte hausten 2023 direkte på vg2 akvakultur. Ta kontakt med Dale vgs om du har spørsmål til dette, tlf. 57637000.
 Elevar som spelar biljard på Dale vgs

Skulemiljø

Dale vgs er kjent for å ha eit svært godt miljø. Elevundersøkinga har i mange år vist at elevar trivst veldig godt ved skulen, og vi vil leggje til rette for at også nye elevar skal ha det godt hos oss. Derfor er trivsel ein viktig del av den nye utviklingsplanen vår.

Aktuelle saker

20.03.2023

Snart russetid!

Meir om førbuing til russetida kan du lese her.

Bilde av russestyret ved Dale vgs 2022
28.02.2023

UTDANNING TIL FAGOPERATØR I AKVAKULTUR

Vi har ledige plassar!

Bilde av Dale vidaregåande skule
15.02.2023

3. plass i fylkesmeisterskapen

Oliver Wolff vart nummer 3 i fylkesmeisterskap i Florø

Oliver Wolff viser fram diplomet etter fylkesmeisterskapen
20.10.2022

Nye ungdomsbedrifter ved Dale vgs

Høyrt om Steel Decor UB, Nyskilt UB, Trix og FIx UB? Det er nye ungdomsbedrifter ved Dale vgs.

BIldet av elevar og lærar frå 2PINA
27.06.2022

Samtykkeskjema

Alle ny elevar må fylle ut eit samtykkeskjema for at Dale vidaregåande skule skal kunne bruke bilde av dei i ulike samanhengar,

Elevar som jobbar i eit sitjegruppe på Dale vgs