Hopp til hovedinnhold

Skulebibiliotek

Bilde av biblioteket på Dale vgs.

Biblioteket er ope alle skuledagar 08:00 - 15:00.

Biblioteket er ein arbeidsstad for elevane på Dale vgs, men òg ei kjelde til fine opplevingar. Her finst nemleg meir enn berre fagbøker. Biblioteket har eit stort utval skjønnlitterære bøker. Mesteparten er norske romanar, men her finst òg ein del utanlandske titlar. I tillegg kan elevane låne film, lese aviser eller bla i aktuelle tidskrift.

Bibliotekansvarleg skal orientere om bruken av biblioteket, og dessutan gje elevane rettleiing og tips - både til fag og til underhaldning.

Her kan du søkje etter bøker på bibliotektet til Dale vidaregåande skule. 

Her er lenkje til utlånsavtalen for vidaregåande skular i Vestland.

Bibliotekar

Ta gjerne kontakt viss de har spørsmål. 

Tor Egil Furevikstrand

avdelingsleiar