Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Elevar på naturbruk, skuleåret 2022-23. Foto: Iren Løseth

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Frå skuleåret 2022-23 tilbyr Dale vidaregåande skule eit tilbod finansiert av VLFK og NAV i samarbeid: akvakulturfaget for vaksne.

Opplæringa skal gje deltakarane fagbrev i akvakulturfaget etter fire år.Sluttkompetansen er fagoperatør i akvakultur.

Undervisinga følgjer læreplanane for naturbruk (Vg1) og akvakulturfaget (Vg2).

Opplæringa er tufta på Gloppen-modellen og skal gå over fire år. Dei tre første åra har deltakarane elevstatus ved Dale vidaregåande skule, og opplæringa er ein kombinasjon mellom skule og utplassering i bedrift. Det fjerde året skjer opplæringa i bedrift og opplæringskontoret tek over ansvaret for deltakarane. 

Undervisinga er i hovudsak digital,  men har nokre fysiske samlingar ved Dale vidaregåande skule. Klassen har eigen kontaktlærar som gir deltakarane oppfølging ute i bedrift i YFF-faget, og skulen gir støtte til norskopplæring ved behov. 

Her er ei skisse over opplæringstida: 

  • Utprøving / hospitering i bedrift i forkant
  • Avtale om læreplass med bedrift
  • Skulestart 15. august 2022
  • Skuleåret 2022-23: vg1 naturbruk teori og praksis
  • Skuleåret 2023-24: vg2 akvakultur teori og praksis
  • Skuleåret 2024-25: fellesfag og praksis

 

Progresjon

Første år:

Programfag naturbruk (Vg1)

Naturbasert produksjon og tenesteyting

Naturbasert næringsaktivitet

2 skuledagar per veke.

 

I tillegg: Utplassering i bedrift - inkl. YFF Vg1

Andre år: 

Programfag akvakultur (Vg2):

Drift og produksjon

Biologi og miljø

Anlegg og teknikk

2 skuledagar per veke.

 

I tillegg: Utplassering i bedrift - inkl. YFF Vg2

Tredje år:

Fellesfag:

Norsk
Engelsk
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag

Ein kan søkje om godkjenning for tidlegare beståtte fellesfag. 

3 skuledagar per veke.

 

I tillegg: Utplassering i bedrift

Fjerde år:

Læretid i bedrift -

Lærekontrakt

Relevant praksis som var opparbeidd før opplæringa tok til, kan komme til frådrag i læretida.