Hopp til hovedinnhold

Skuleruta

Skuleruta er ei av dei sidene som er mest etterspurt på nettsidene til skulane og i Vlfk.

SAMORDNA SKULERUTE FOR SKULEÅRET 2022/2023

Vestland fylkeskommune og kommunane i Vestland

 

 MÅNAD

 

SKULEDAGAR

(elevar)

August

Skulestart måndag 15. august

13

September

 

22

Oktober

Haustferie 10.-14. oktober (veke 41)

16

November

Elevfri dag 4. november

21

Desember

Siste skuledag før jul 20. desember

14

Januar

Første skuledag tysdag 3. januar

Elevfri dag fredag 27. januar (NB)

20

Februar

Vinterferie 20.-24. februar (veke 8)

15

Mars

Siste skuledag før påske fredag 31. mars

23

April

Første skuledag etter påske tysdag 11. april

14

Mai

Elevfri dag fredag 19. mai

18

Juni

Siste skuledag tysdag 20. juni

14

 

 

 

Sum

 

190