Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar ved Dale vgs, Elin Heggheim Møller

Helsesjukepleiar Elin Heggheim Møller er på skulen kvar onsdag, klokka 09.00 – 15.00.

Helsesjukepleiar Elin Heggheim Møller er på skulen kvar onsdag klokka 09.00 – 15.00. Du finn kontoret til Elin på sida av auditoriet, forbi klasserom 13, sjå skilting på veggen.

  • Avtalte timar i tidsrommet 09.00 – 12.15
  • «Opa dør» (ingen timebestilling) i tidsrommet 12.45 – 15.00

Kva kan du ta opp?

Du kan snakke med helsesjukepleiar om alt. Blant anna:

  • bekymring for helsa, eller vanskar på skulen eller heime
  • hjelp til å byrja å trene, eller på andre måtar leve sunnare
  • vanlege plager hos ungdom
  • vanskar med å sove
  • vanskelege tankar
  • prevensjonsrettleiing, til dømes resept på prevensjonsmiddel

Lege eller psykolog?

Helsesjukepleiar samarbeider også med lege og psykolog, og kan skaffa deg time der.