Hopp til hovedinnhold

Råd og utval

Bilde av medlemmane i russestyret 2022

Representantar til elevrådet ved Dale vidaregåande skule, 2021-22

Benjamin U Alværen

1BAA

Elias Håvåg (vara)

1BAA

Sondre Hofstad

1HOA

Ayla Kristin Cirak (vara)

1HOA

Andrea Ulvik Fleten

1HOB

Jan Erik Stenseth (vara)

1HOB

Pietro Cozzarini

1STA

 Kristian England (vara)

1STA

Tarald Vagstad Hellebust

1TPA

Vilde M Vilnes (vara)

1TPA

Ole Johan Dale

1TPB

Jarand Sund Veka (vara)

1TPB

Elisabeth Umutoni

2HAA

Aleksander Aven (vara)

2HAA

Ole Øystein Aase Aarseth

2PINA

Aron Rennestraum (vara)

2PINA

Ole Kristian Guddal

2STA

Emma Neverdal(vara)

2STA

Damian Krystian Swat

3PÅA

 Amanda Langeland (vara)

3PÅA

Sivert Ask Torsheim

3STA

 Othelie Håland(vara)

3STA

 

Leiar: Ole Øystein Aase Aarseth                               
Nestleiar: Ole Kristian Guddal                                  
Skrivar: Andrea U Fleten                               
Kasserar: Damian Krystian Swat                                           
Styremedlemar: Alle tillitsvalde
Medl i Skuleutvalet: Elisabeth Umutoni og Sivert Ask Thorsheim  
Medl i Folkehelsegruppa:  Sondre Hofstad  og Tarald V Hellebust 
Medl i LAMU: Benjamin U Alværen, Pietro  Cozzarini og Ole Johan Dale