Kontaktinformasjon

Dale vidaregåande skule

E post

postmottak.dalevgs@vlfk.no

Besøksadresse

Jarstadvegen 28, 6963 Dale i Sunnfjord

Postadresse

Jarstadvegen 28, 6963 Dale i Sunnfjord

Telefon

57 63 70 00/57 63 70 01

Elevar

223

Målform

Nynorsk

Ta kontakt med oss!

Britt Johanne Ulvik Stenseth

førstekonsulent

Iren Løseth

førstekonsulent