Hopp til hovedinnhold

Høyringsmøte om framtidig skulestruktur

Elevar i ein sofa på Dale vgs

Fylkeskommunen v/avd.dir. Bjørn Lyngedal inviterer til ope folkemøte om framtidig skulestruktur i Vestland fylkeskommune. Vi får dessverre ikkje ha dette møtet på skulen i Dale, men må reise til Førde vgs.

Dei som ønskjer kan teikne seg for eit innlegg på max 3 minutt, sjå nedanfor! Vi håper mange er med frå HAFS for å støtte skulen!

Høyringsmøte

Måndag 15. april kl. 18.00: Sunnhordland, Stord vgs.

Tysdag 16. april kl. 18.00: Nordhordland, Knarvik vgs.

Onsdag 17. april kl. 18.00: Stor-Bergen, Amalie Skram vgs.

Måndag 22. april kl. 18.00: Indre Sogn, Sogndal vgs.

Torsdag 25. april kl. 18.00: Hardanger og Voss, Voss vgs.

Måndag 29. april kl. 18.00: HAFS, Sunnfjord og Sogn, Førde vgs.

Tysdag 30. april kl. 18.00: Nordfjord, Eid vgs.

Plan gjennomføring av høringsmøtene

  • Innledning/velkommen – Åsmund Berthelsen
  • Overordnet om behov og utvikling – Bjørn Lyngedal
  • Detaljering (Saksgrunnlag og utdypet/presisert informasjon for det aktuelle inntaksområdet).
    Supplere faktagrunnlag med oppfyllingsgrad på utdanningsprogrammene – Torild Natvig
  • Skolene i inntaksområdet -  2 min hver - Rektorene
  • Åpent for å tegne seg - 2 eller 3 min hver
  • Avslutning - takk for oppmøte, prosess videre – Åsmund Berthelsen

Varighet ca 2 timer