Hopp til hovedinnhold

Har du ein draum om å bli helsefagarbeidar? Ein veg til sikker jobb!

Tilsette ved Dale vidaregåande skule

Enten du har erfaring frå helsesektoren eller ikkje, enten du er norsk- eller framandspråkleg, så kan du starte på ei modulbasert utdanning, der du tar det du manglar for å kunne nå fagbrevet.

Dale vgs startar ei vaksengruppe med modulbasert fag- og yrkesopplæring (MFY) i august 2024. Etter kartlegging av erfaring kan du då velje å ta den modulen du manglar og få godskrive praksis frå tidlegare. Du kan jobbe og tene pengar ved sida av utdanninga. MFY betyr mykje praksis og mindre skule.

Du får individuell oppfølging både på skulen og i bedrift.

For meir info/hjelp til å søkje, ta kontakt med Dale vgs tlf. 57637000.