Fagnemnda på besøk

Fagnemnda i norsk

Måndag 2. mai kom fagnemnda i norsk på besøk til Dale vidaregåande skule. Agenda for dagen var nynorsk som hovudmål og ny eksamen i sidemål.

Utdanningsdirektoratet valgte i år å legge vårmøtet til fagnemda i norsk til Dale vidaregåande skule. Denne fagnemnda lagar eksamen i norsk for Vg3 ST, og kom til Dale for å lære meir om korleis det er å ha bokmål som sidemål. Dei møtte både elevar og lærarar ved skulen og fekk innsyn i korleis det er å vere ein tospråkleg elev, altså ein elev som er like god i nynorsk som bokmål. Møtet var lærerikt og interessant.

I tillegg møtte nemnda Arne Osland frå UWC i FLekke. Han fortalde om eksamenssystemet ved IB-linja.