Dale vgs dronebilete2.jpg

Velkommen til Dale vgs!

Dale vgs ligg i Dale i Sunnfjord som er kommunesenteret i Fjaler, ein stad med lange og rike skuletradisjonar. Skulen er ein kombinert skule, i eit moderne skuleanlegg med gode lokalitetar og tidsmessig utstyr. Skulen legg vekt på gode relasjonar mellom lærar og elevar, tett fagleg oppfølging og eit miljø det alle kan trivast. Nytt frå hausten 2022 er at vi tilbyr akvakultur for vaksne.
Elevar i Danmark

Elevar i Danmark

Dei neste vekene er elevar frå både helsefagarbeidar (Vg) og industriteknologi (Vg2) på Dale vgs utplasserte i Danmark. Elevane frå helsefagarbeidar er i Abenraa, medan industriteknologi er i Sønderborg. Vi ynskjer elevar og lærar lukke til!
 Elevar som spelar biljard

Skulemiljø

Dale vgs er kjent for å ha eit svært godt miljø. Elevundersøkinga har i mange år vist at elevar trivst veldig godt ved skulen, og vi vil leggje til rette for at også nye elevar skal ha det godt hos oss. Derfor er trivsel ein viktig del av den nye utviklingsplanen vår.

Aktuelle saker

11.05.2022

Fagnemnda på besøk

Måndag 2. mai kom fagnemnda i norsk på besøk til Dale vidaregåande skule. Agenda for dagen var nynorsk som hovudmål og ny eksamen i sidemål.

Fagnemnda i norsk
11.05.2022

Aktivitetsveke på Dale vgs

Aktive dagar på Dale vidaregåande skule.

Elev på einhjuling
05.05.2022

Postkassestativ frå byggfag

I år har elevane på byggfag blant anna laga postkassestativ og blomsterkassar til kundar.

Postkassestativ som byggfag har laga.