Oversiktsbilde over Dale vgs

Velkommen til Dale vgs!

Dale vgs ligg i Dale i Sunnfjord som er kommunesenteret i Fjaler, ein stad med lange og rike skuletradisjonar. Skulen er ein kombinert skule, i eit moderne skuleanlegg med gode lokalitetar og tidsmessig utstyr. Skulen legg vekt på gode relasjonar mellom lærar og elevar, tett fagleg oppfølging og eit miljø det alle kan trivast. Nytt frå hausten 2022 er at vi tilbyr akvakultur for vaksne. Ta kontakt med skulen på telefon: 57 63 70 00/57 63 70 01
Elevar som pratar framfor Dale vgs

Karrieremesse 2023

Den 7. februar blir det arrangert karrieremesse ved Dale vidaregånde skule. Her kjem det meir enn 60 stands og elevar frå ungdomsskular i heile regionen. Les meir om messa ved å følgje lenkja under.
 Elevar som spelar biljard på Dale vgs

Skulemiljø

Dale vgs er kjent for å ha eit svært godt miljø. Elevundersøkinga har i mange år vist at elevar trivst veldig godt ved skulen, og vi vil leggje til rette for at også nye elevar skal ha det godt hos oss. Derfor er trivsel ein viktig del av den nye utviklingsplanen vår.

Aktuelle saker

20.10.2022

Nye ungdomsbedrifter ved Dale vgs

Høyrt om Steel Decor UB, Nyskilt UB, Trix og FIx UB? Det er nye ungdomsbedrifter ved Dale vgs.

BIldet av elevar og lærar frå 2PINA
27.06.2022

Samtykkeskjema

Alle ny elevar må fylle ut eit samtykkeskjema for at Dale vidaregåande skule skal kunne bruke bilde av dei i ulike samanhengar,

Elevar som jobbar i eit sitjegruppe på Dale vgs
24.06.2022

Innkjøp av elev-PC

Skal du begynne på Vg1 (første året), har du tilbod om å kjøpe berbar PC.

Elevar som jobbar rundt i eit bord.
24.06.2022

Utstyrslister for yrkesfag

Skal du gå på byggfag eller teknikk- og industrifag til neste år?

Bilde av to elevar i verkstaden.
23.06.2022

Har skrive lærebok i norsk

Ny lærebok i norsk skriven av Dale vgs-lærar, Tor Egil Furevikstrand.

Tor Egil viser fram læreboka.