• Glade elevar som kosar seg på Open skule

  Gratis julekvelds på Open skule

  Torsdag 7. desember vart det servert julekvelds på Dale vidaregåande skule. Det vart ein veldig fin kveld.

 • Glade elevar deltek på bowling i Førde.

  Breie bowling-glis

  Open skule reiste på tur med ein super gjeng elevar til Førde Bowlinghall, torsdag 09.november.  Det var 23 elevar, i tillegg til volontøren, Lukas, og miljøkoordinator, Iren,  som reiste.

 • Dale vgs vinter

  Husk å søkje om stipend

  Elevar må søkje før 15. november viss dei vil ha stønad frå Lånekassen for haustsemesteret 2017. Fristen gjeld for elever som ikkje allereie har søkt om stønad for hausten. 

Fleire saker ›