Dale vidaregåande skule
Elevar som driv med yoga.

Foto: Iren Løseth

Yoga på Dale vgs

Elevar lærer yoga i Open skule.

Elevane har eit veldig bra tilbod på open skule i vinter. Dei får gjere YOGA, åtte torsdagar frå januar til mars. Her kan dei bli sterkare og meir smidige, førebygge mot skade, få betre balanse, meir energi til ein travel kvardag og ikkje minst finne ro og sove betre.

Dette er eit gratis tilbod som open skule gjev til elevane, der rundt 15 elevar har meldt seg på.

Lesley Robertson er yoga-instruktør.