Dale vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vg2 Helsearbeidarfag
Bilete av eit skjellet.

Foto: Johan Høivik

Vg2 Helsearbeidarfag

Andre året (Vg2) kan du velje ulike retningar. Dale vgs tilbyr Vg2 helsearbeidarfag. Det er stor trong for helsefagarbeidarar i heile landet, så dette er eit sikkert yrkesval. Elevane på Vg 2 helsearbeidarfag har dei siste åra hatt tilbod om tre veker utplassering på sjukeheimar og institusjonar i London som ein del av skulens internasjonaliseringsprosjekt.

Programfag Vg2

Helsefremjande arbeid 7 veketimar
Kommunikasjon og samhandling 5 veketimar
Yrkesliv 5 veketimar
Yrkesfagleg fordjuping 9 veketimar

Fellesfag Vg2

Norsk 4 veketimar
Samfunnsfag 3 veketimar
Kroppsøving 2 veketimar