Dale vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknologi- og industrifag/Vg1 Teknologi- og industrifag
TIP elevar i arbeid.

Foto: Dale vgs.

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifager eit felles Vg1-kurs for alle mekaniske og elektromekaniske fag.

Dette er studieretninga med flest val innan Vg2-nivå og når det gjeld lærefag. Populære lærefag er ulike bilfag, brønnfag, anleggsmaskin/reparatør og sveisefaget.

Programfag Vg1

Konstruksjons- og styringsteknikk  5 veketimar
Produksjon og  teneste
7 veketimar
Produktivitet og kvalitetsstyring
5 veketimar
Yrkesfagleg fordjuping
6 veketimar

Fellesfag Vg1

Engelsk 5 veketimar
Matematikk 3 veketimar
Naturfag 2 veketimar
Kroppsøving 2 veketimar