Dale vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg1 Studiespesialisering
Bilete av auditoriet på skulen.

Foto: Johan Høivik

Vg1 Studiespesialisering

Første året har alle elevar 30 timer fellesfag i veka. Du vel framandspråk (tysk eller spansk), og du vel om du vil ha praktisk eller teoretisk matematikk. 

Fag og timetal på Vg1:

  • Norsk: 4 veketimar
  • Engelsk: 5 veketimar. Standpunktkarakter på vitnemål.
  • Matematikk: 5 veketimar (praktisk eller teoretisk). Standpunktkarakter på vitnemål.
  • Naturfag: 5 veketimar. Standpunktkarakter på vitnemål.
  • Kroppsøving: 2 veketimar
  • Geografi: 2 veketimar. Standpunktkarakter på vitnemål.
  • Samfunnsfag: 3 veketimar. Standpunktkarakter på vitnemål.
  • 2. framandspråk: 4 veketimar (Tysk nivå II. Spansk, nivå I eller II).