Dale vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Bygg- og anleggsteknikk/Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Byggfag

Foto: Dale vgs

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Her får du oversikt over fagfordelinga på Vg1:

Programfag Vg1

Arbeidsmiljø og dokumentasjon  5 veketimar
Praktisk yrkesutøving 12 veketimar
Yrkesfagleg fordjuping 6 veketimar

Fellesfag Vg1 

Engelsk 5 veketimar
Matematikk 3 veketimar
Naturfag 2 veketimar
Kroppsøving 2 veketimar

 

Les meir om bygg- og anleggsteknikk og moglegheiter for yrkesvegar og vidare utdanning på vilbli.no: Bygg- og anleggsteknikk