Dale vidaregåande skule
Ungdomscoach Ida Johanna Aaraas framfor standen i kantina

Foto: Iren Løseth

Verdsdagen for psykisk helse

10.oktober er verdsdagen for psykisk helse. Dette vart markert på skulen før haustferien, med stand i kantina, og foredraget «Bra nok – for faen» med Ida Johanna Aaraas. Aaraas kallar seg Noregs fyrste ungdomscoach, og ho ynskjer å hjelpe unge til å føle seg bra nok. Hennar misjon er å gjere «Generasjon Prestasjon» til «Generasjon Bra nok».