Ingrid Bruun

Foto: Iren Løseth

Ver raus!

Klar oppmoding frå Ingrid Bruun. 

Den siste skuledagen før haustferien, 05.oktober, avslutta vi i auditoriet med alle elevane. Her markerte skulen Verdsdagen for psykisk helse, og temaet i år var: «Ver raus».

Det var Ingrid Bruun som heldt eit personleg foredrag om å vere raus med andre og seg sjølv.