Dale vidaregåande skule
Oversiktsbilete av karrieremessa 2019

Foto: Tor Egil Furevikstrand

Vellukka karrieremesse

Tusen takk til alle som var med å gjere karrieremessa 2019 til ein suksess.

Karrieremessa er over for denne gongen, og dagen derpå kan vi slå fast at arrangementet vart vellukka. 

Det er mange aktørarar som har vore i sving for å gjere ei så stor messe mogeleg, og Dale vgs vil med dette nytte høvet til å takke alle aktørane som var involverte i messa.

Tusen takk til alle som synte  fram dei mogelegheitene som finst i HAFS. Det er viktig arbeid.