Dale vgs vinter

Dale vgs vinter

Velkommen til oss!

Informasjon om utdanningsval ved Dale vidaregåande skule i veke 44

Dale vidaregåande skule ynskjer elevar i HAFS hjarteleg velkomne til Utdanningsval, også kalla hospitering, i veke 44. Hospiteringa i år vert redusert grunna covid-19, men me tek sikte på at elevane skal få eit godt innblikk i dei programområda skulen tilbyr.Elevar og tilsette gleda seg til å vise kva skulen har å tilby om ein vel Dale som skulestad.

I lenkjene under finn du informasjon om hospiteringa:

Informasjon om hospitering
Infomasjon om smittevern
Progam for helse- og oppvekstfag
Program for teknikk- og industrifag
Program for studiespesialisering