Dale vidaregåande skule
Dale vgs inngang

Dale vgs inngang

Vel overstått sommarferie!

Skulestart for alle elevar ved Dale vgs er måndag 16. august, kl. 08.55. Alle møter ute ved hovudinngangen.

Ekstraskyssen for elevar frå sørsida av Sognefjorden og frå Bulandet/Værlandet startar måndag i andre skuleveka.

Nye elevar ved skulen: Les dokumentet: «Velkommen som elev ved Dale vidaregåande skule!»