Dale vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Vaksenopplæring
Bilete av auditoriet på skulen.

Foto: Dale vgs

Vidaregåande opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne

Vestland fylke gir tilbod om gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Du kan også få realkompetansevurdering og studierettleiing hos oss. Alle tenester er gratis for deg med vaksenrett. 

Kontakt

Karriere HAFS  
Siv Kristin Flekke
Karriererettleiar
41 53 07 15
siv.kristin.flekke@sfj.no

Besøksadresse: Fjalerhuset, Dale (2. etasje)