Uttrekk til eksamen

Elevane vert trekte ut til eksamen på alle trinn, både ved sentralt og lokalt gitt eksamen, etter reglement fastsatt av Utdanningsdirektoratet.

Sentralt gitt eksamen: dato for offentleggjering vert sett av Utdanningsdirektoratet.

Lokalt gitt eksamen: dato for offentleggjering vert sett av Vestland fylkeskommune.

Varsel

Elevane skal få melding om kva fag dei skal prøvast i 48 timer før dei skal opp til lokalt gitt eksamen i eit trekkfag.

Der Utdanningsdirektoratet eller Vestland fylkeskommune ikkje har fastsett felles eksamensdato og -tidspunkt, vert det fastsett av rektor.

Trekkordning - studieførebuande utdanningsprogram

Vg1

Om lag 20 % av elevane skal trekkast ut til eksamen i eit fag: skriftleg, munnleg eller munnleg-praktisk. I enkelte læreplanar kan elevane bli trekte ut i både skriftleg og munnleg.

Vg2

Alle elevar skal trekkast ut til eksamen i eit fag: skriftleg, munnleg eller munnleg-praktisk. I enkelte læreplanar kan elevane bli trekt ut i både skriftleg og munnleg.

Vg3

 • Alle elevar skal opp til obligatorisk skriftleg eksamen i norsk hovudmål.
 • Eksamen i norsk sidemål er trekkfag.
 • Elevar med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkast ut i andre fag.

    

Trekkordning - studiespesialiserande Vg3 (4 eksamenar)

 • Alle elevar skal opp til skriftleg eksamen i norsk hovudmål.
 • I tillegg skal elevane på studiespesialiserande trekkast ut til skriftleg eksamen i to fag
 • I tillegg skal elevane trekkast ut til ein munnleg eller munnleg-praktisk eksamen

Trekkordning - idrett vg3 (4 eksamenar)

 • Alle elevar skal opp til skriftleg eksamen i norsk hovudmål.
 • Elevene på idrett skal i tillegg trekkast ut til eksamen i tre fag, skriftleg, munnleg eller munnleg-praktisk.
 • Minst eitt trekkfag skal vere innan programområdet for idrettsfag

Trekkordning - musikk, dans og drama (4 eksamenar)

 • Alle elevar skal opp til skriftleg eksamen i norsk hovudmål.
 • Elevene skal trekkast ut til eksamen i to fag, skriftleg, munnleg eller munnleg-praktisk.

I tillegg skal elevane opp til éin obligatorisk munnleg-praktisk eksamen i fag innan programområda for musikk, dans eller drama.

Trekkordning - Yrkesfaglege utdanningsprogram

Vg1 og Vg2

 • Alle elevar på Vg2 skal opp til ein obligatorisk tverrfagleg eksamen i programfag.
 • I tillegg skal ca. 20 % av elevane på Vg1 og Vg2 trekkast ut til eksamen i eitt fag. Andelen på 20 % skal sjåast over ein to-års periode.

Vg3

Trekkordning - Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 (3 eksamenar)

 • Alle elevar skal opp til obligatorisk skriftleg eksamen i norsk hovudmål.
 • Eksamen i norsk sidemål er trekkfag.
 • Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkast ut i andre fag.
 • I tillegg til den obligatoriske eksamenen skal elevane trekkast ut til éin skriftleg eksamen, og éin munnleg eller munnleg-praktisk eksamen.

Trekkordning - Studieførebuande Vg3 innan naturbruk

 • Alle elevar skal opp til ein obligatorisk skriftleg eksamen i norsk hovudmål og ein obligatorisk eksamen i felles programfag innan naturbruk
 • Eksamen i norsk sidemål er trekkfag.
 • Elevar med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkast ut i andre fag.
 • I tillegg til dei to obligatoriske eksamenane, skal elevane trekkast ut til eksamen i yttarlegere eitt fag.

Trekkordning - Utdanningsprogram for naturbruk, Vg3, landbruk

 • Alle elevar skal opp til ein obligatorisk tverrfagleg eksamen i dei felles programfaga.
 • I tillegg skal elevane trekkast ut til eksamen i eit valfritt programfag.

Der Utdanningsdirektoratet eller Sogn og Fjordane fylkeskommune ikkje har fastsett felles eksamensdato og -tidspunkt, blir det fastsett av rektor.