Dale vidaregåande skule
Elevar i London

Foto: Mari Salbu

Utplassering i London

Elevar frå 2HAA har vore utplasserte i London. 

Utplassering betyr arbeidserfaring og mange, nye impulsar, men det er òg tid for sosiale aktivtetar. 

På biletet over kosar Mari, Leikny og Sajen seg som turistar i London Eye.