Dale vidaregåande skule/Om oss/Om skulen/Utleige
Bilete av auditoriet på skulen.

Auditoriet. Foto: Dale vgs

Utleige av rom

Vi har eigna møtelokale med teknisk utstyr for utleige.

Ta kontakt på telefon 57 63 70 00 eller e-post postmottak.dalevgs@vlfk.no

Kontakt

Sentralbord
57 63 70 00
postmottak.dalevgs@vlfk.no