Tore Pettersson og elevar ved Dale vgs

Foto: Iren Løseth

Tore Petterson på Dale vgs

Tore Petterson snakka til elevane ved Dale vgs om mobbing og utanforskap.

Den 17. oktober heldt Tore Petterson ved Dale vgs. Temaet var mobbing, og foredraget vart særs godt motteke av elevane.