Særskilde tiltak ved prøver/eksamen

Elevar med ulike vanskar/funksjonshemmingar kan søkje skulen om å få særskild tilrettelegging av prøver og eksamen.

Ta kontakt med karriererådgjevar eller rådgjevar for tilpassa opplæring for meir informasjon om dette. Søknaden skal stilast til rektor og må innleverast så tidleg som råd i skuleåret. Ein krev dokumentasjon på kva vanskane går ut på. 

Kontakt

Stian Neset
Karriereådgjevar
stian.neset@sfj.no
57 63 70 22

Are Morten Follevåg
Rådgjevar for tilpassa opplæring
are.morten.follevåg@sfj.no
57 63 70 06

Relaterte lenker