Dale vidaregåande skule
Vilje til visdom og vennskap

Foto: Rune Dale

Ta eksamen som privatist?

Skal du ta eksamen som privatist? Hugs på at oppmeldingsfristen for våren 2018 er 1. februar.

Du melder deg opp på Privatistweb: 

privatistweb.no