Dale vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering
To lærarar held førelesing på auditoriet.

Foto: Dale vgs

Studiespesialisering

Studiespesialisering er for deg som seinare vil studere vidare på høgskule eller universitet. På Dale vgs kan du velje full fordjuping i realfag og skaffe deg spesiell studiekompetanse, eller du kan velje fordjuping innan språk, samfunnsfag og økonomi. Vi tilbyr også fordjuping innan idrett (breiddeidrett 1 og 2).

Studiespesialisering er eit studieførebuande utdanningsprogram med ulike programområde. Dale vidaregåande skule tilbyr:

"Utdanningsprogrammet for studiespesialisering er hovudsakleg ei teoretisk utdanning som skal førebu eleven til universitets- og høgskulestudium. Studieretninga fører fram til generell og/ eller spesiell studiekompetanse."

Studiespesialisering ved Dale vgs

Vi ynskjer velkommen til eit godt læringsmiljø i trivelege klasserom og gode spesialrom. Programområdet studiespesialisering kvalifiserer for all høgskule- og universitetsutdanning. 

Kontakt

Stian Neset
Karriererådgjevar
stian.neset@vlfk.no
57 63 70 22

Relaterte lenker