Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving

Støtte og rådgjeving ved Dale vgs

Her finn du informasjon om sosialpedagogisk rådgjevar og karriererettleiar ved Dale vgs, oppfølgingstenesta (OT) og om spesialpedagogikk- og rådgjevar for tilpassa opplæring ved skulen.