vitnemal

Standpunkt og klagefristar

Standpunktkarakterane vart sett 12.juni. Elevane finn karakterane i Skulearena frå måndag 15.juni. Ordinær klagefrist er 10 dagar. NB: For Vg3-elevane er hurtigklagefrist sett til 21.juni. Les meir:  https://www.vestlandfylke.no/standpunkt