Psykisk helse

Spør meir

Onsdag 14.oktober markerte Dale vgs i samarbeid med Fjaler kommune verdsdagen for psykisk helse. Årets tema er "Spør meir". 

Margrete frå Frivilligsentralen, folkehelsekoordintor Kristin og miljøkoordinator Iren hadde laga ein fin stand i kantina. Det var stadig elevar innom standen i løpet av føremiddagen, der elevane kunne fargelegge teikningar, finne nyttige brosjyrer om temaet og forsyne seg med kjærleik på pinne.

https://verdensdagen.no/tema-2020-spor-mer/

«De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.»