Spesialpedagogikk

Rådgjevar for tilpassa opplæring (tidl. spes.ped.koordinator) på Dale vgs er Are Morten Follevåg, han koordinerer og gjev rettleiing innan det spesialpedagogiske feltet på Dale vgs.

Kontakt

Are Morten Follevåg
Rådgjevar for tilpassa opplæring
are.morten.follevag@vlfk.no
57 63 70 06