Dale vgs vinter

Dale vgs vinter

Smitteverntiltak for skular

Oppdatert informasjon om smitteverntiltak for skuler

Skuler skal følgje gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre helsemyndigheiter seier at det skal vere raudt nivå. Det er kommunehelsetenesten som avgjer kva for nivå den enkelte skule skal følgje ut i frå kor mykje smitte det er lokalt.

Kommuner med høg smitte må vurdere om videregåande skular skal gå over til raudt nivå. 

Det skal vere høg terskel for å stengje skuler, og raudt nivå betyr at skulane framleis skal vere opne.  

Les oppdatert informasjon om smitteverntiltak