Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Skuleutval

Skuleutval

Skuleutval for skuleåret 2018-19:

Elevrepresentantar:

NAMN

KLASSE

Helene Lutentun

2HAA

Ingrid Herland

1HOB

Frå Fylkeskommunen:

rektor Gro Fivelsdal

Tilsetterepresentantar:

Anne-Lise Nikøy  og Ingolf Flekke.

Skuleutvalet har minimum 1 møte per termin og elles ved behov.  Anne-Lise Nikøy kallar inn og skriv referat frå møta.