Rektor ønskjer elevane velkomne til Dale vgs.

Rektor ønskjer elevane velkomne til Dale vgs.

Skulestart 2016

Første skuleveka har som vanleg vore hektisk, men skulestartopplegget har fungert godt, og vi er gang med skuleåret 2016-17. Måndag kjem fotografen. Tysdag og onsdag skal nokre av dei nye klassane på tur, i alle fall om godveret held seg.