Dale vgs inngang

Skuleskyss?

Viss du skal gå på skule til neste år, så er noko som du må hugse på.

Det er to moment som de må hugse på når det gjeld skuleskyss:

  1. Ta godt vare på skysskortet gjennom ferien.
  2. Du må søkje om skuleskyss når dei takkar Ja til skuleplass for at skysskortet skal vere aktivt ved skulestart: skuleskyss.sfj.no

God sommar!