Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Skuleskyss

Ta vare på skysskortet ditt

Har du plastkort som viser at du har rett på gratis skuleskyss, så ta godt vare på skysskortet ditt.

Same kortet skal brukast om att frå år til år, så lenge eleven har rett på gratis skuleskyss. Tidlegare vart det laga nye kort kvart skuleår, men sidan dei nyare korta har "chip", kan dei brukast om att.