Dale vidaregåande skule
Bussar i på rutebilstasjonen i Førde

Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Skuleskyss 2018/2019

Bur du 6 km eller meir frå skulen har du rett på skuleskyss.

Du kan søkje om skyss via Vigo eller på https://skuleskyss.sfj.no. Også elevar som hadde skuleskyss i førre skuleår, må søkje. Alle skuleskysskort for skuleåret 17/18 blir nullstilt i juni, og ønskjer du skuleskyss for neste skuleår må du hugse å søkje om dette. 

Du skal nytte kortet alle åra du går på skule, så lenge du har rett til fri skuleskyss. Ta godt vare på kortet!