Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Skulemiljøutval

Skulemiljøutvalet 2018-19

Skulemiljøutvalet på skulen fyller ein viktig funksjon i kontakten mellom elevar og leiing/tilsette på skulen. I tillegg til den uformelle kontakta ein har dagleg, er det også behov for eit forum der aktuelle elevsaker kan diskuterast. Skulemiljøutvalet skal vere elevane sitt talerøyr i skulesamfunnet, fremje saker som vedkjem elevane og vere med og gje råd og innspel i saker som skuleleiinga skal ta avgjerd i. Dette kan t.d. vere organisering av skuledagen, open skule, planlegging og gjennomføring av undervisninga, arbeidsmåtar, evaluering, ulike skulearrangement osb.

Elevrepresentantar:

  


NAMN

KLASSE

TLF

EPOST

Hedda Helle

1HOA

96048486

heddahelle@outlook.com

David Alves (vara)

1HOA

47608531

davinery@gmail.com

Ingrid Herland

1HOB

95093351

ingridherland@Icloud.com

Ida Helen Hovlandsdal (vara)

1HOB

97101507

Ida.helen8@hotmail.com

Nora Birkeland

1STA

95364243

norbi@hotmail.no

Marie H Felde (vara)

1STA

97979996

mariehogsethfelde@gmail.com

Fredrik M S Jenssen

1TPA

95412075

Fredrikmikal.s.jenssen@gmail.com

Marlene S Sognnes (vara)

1TPA

94187574

Mar.sol@live.com

Martin Ø Birkeland

1TPB

90836613

Martin-o2@hotmail.com

Reinis A Strautins (vara)

1TPB

40078718 ?

Renis1strautins@gmail.com

Helene Lutentun

2HAA

97528352

Helenlut01@hotmail.com

Malene Valvik (vara)

2HAA

48156414

Malene.valvik@enivest.net

Frida K Grane

2STA

91839069

fridagrane@hotmail.com

Sigrid A Moltumyr (vara)

2STA

45873910

sigrid@villevassdalen.no

Mari  Dale Salbu

3PÅA

94982524

mari.salbu@hotmail.com

Sarah Nordvik(vara)

3PÅA

98898992

Sarah.nordvik@gmail.com

Adrianne L Akse

3STA

91322044

Adrianne.akse@hotmail.com

Aina Søgnen(vara)

3STA

47686609

Ainasog00@hotmail.com

Jakob Abdulkarim

VHOA

93954993

Jakob0670@gmail.com

Ahmed Haskawi (vara)

VHOA

46163267

Ahme.haskawi@gmail.com


Tilsetterepresentantar:
Anne-Lise Nikøy (adm.leiar) og Iren Løseth (miljøkoordinator) møter fast.  Rektor er med ved behov. Andre kan verte kalla inn ved behov.

Skulemiljøutvalet har fast møte første fredag i månaden.  Adm.leiar kallar inn til møte og skriv referat frå møtet.