Russefrukost: Ein bukett av årets russ på Dale vgs.

Russefrukost: Ein bukett av årets russ på Dale vgs.

Russen fekk skryt

Russetida er over, og det har gått bra. Årets russ har oppført seg så fint at rektor nytta høvet til å skryte av dei på allmøtet 19. mai. Om morgonen 17. var det russefrukost på skulen (biletet).

Seinare på dagen heldt russepresident Erlend Kjosaas tale. Også det gjekk bra. No er det tilbake i kvardagen. Eksamen er alt i gang. Vi ønskjer alle lukke til. (Foto: Iren).