Rettigheitstekefonen

Rettigheitstelefonen.no

Telefonnummer: 21 45 60 07

Mental Helse Ungdom har oppretta ein rettigheitstelefon for unge og pårørande: 

Vi tilbyr gratis juridisk rettleiing over telefon 3 kveldar i veka frå 18.00 – 21.00.

Les meir her:

http://rettighetstelefonen.no/