Dale vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Rektor og leiing

Rektor og leiing

Gro Fivelsdal 73x73 sirkel uten farge.png

Gro Fivelsdal. Rektor

Ho er administrativ og pedagogisk leiar.

 

Anne-Lise Nikøy 73x73 sirkel uten farge.png

Anne-Lise Nikøy. Administrativ leiar

Ho har ansvar for den daglege drifta ved skulen.
 

 

Tor Egil Furevikstrand. Pedagogisk leiar

Han har m. a. ansvar for opplæringstilbodet ved skulen.

Kontakt

Gro Fivelsdal
Rektor
gro.fivelsdal@vlfk.no
57 63 70 02
901 49 611

Anne-Lise Nikøy
Administrativ leiar
anne-lise.nikoy@vlfk.no
57 63 70 03
415 30 775

Tor Egil Furevikstrand
Pedagogisk leiar
tor.egil.furevikstrand@vlfk.no
57 63 70 14
918 10 554