Prosjekt

Dale vgs er involvert i fleire prosjekt og satsingar, som internasjonalisering, European Voluntary Service og Den kulturelle skulesekken.

Vi arrangerer ulike temadagar i løpet av skuleåret.  Refleksaksjon, førstehjelp, seksuell helse, kost og ernæring er døme på tema vi har sett fokus på gjennom skuleåret 2015 – 2016.