Praksiskandidat

Ein praksiskandidat er ein som har meldt seg til fagprøve utan å vere lærling.

Tida med yrkespraksis må vere minst 25 prosent lenger enn det som er vanleg praksistid i faget.

Praksiskandidatar må ta ein sentralt gjeven skriftleg eksamen.

Informasjon om fagkodar finn du på Udir.

Oppmelding

Oppmelding til eksamen gjer du på PrivatistWeb.

Les meir om praksiskandidatordninga på Vilbli.no.

Relaterte lenker