Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: DNV GL AS
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Campus Førde Verftet AS
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Hub for Ocean
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Hub for Ocean
Dato: 18.11.2019 - Mottakar:
Dato: 18.11.2019 - Mottakar:
Dato: 18.11.2019 - Mottakar:
Dato: 18.11.2019 - Mottakar:
Dato: 18.11.2019 - Mottakar:
Dato: 18.11.2019 - Mottakar:
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Camilla Nneka Inalu
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Flora kommune, Fjaler kommune, Førde kommune, Gloppen kommune, Stryn kommune, Årdal kommune, Sogndal Kommune
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Lene Lindhagen Slinde
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Svein Tufte
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Fylkesutvalet
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Dirk Blaauw
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Norconsult As Avd Sogndal
Dato: 18.11.2019 - Mottakar:
Dato: 18.11.2019 - Mottakar:
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Lånekassen
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Marta Karoline Jansen
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Norsk Bygdesagforening
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Norsk Bygdesagforening
19/1351-57 Akseptskjema
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Norsk Landbruksrådgiving Vest Sa Avd Njøs
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Lærdal Kommune
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Opplæringsfartøy AS
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Opplæringsfartøy AS
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Andreas Otneim
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
17/7666-5 Vitnemål
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Sognekraft AS
17/7426-5 Vitnemål
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Aurland Taxi
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Miljødirektoratet
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: tor.nergard@q-free.com
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Utdanningsdirektoratet
19/10473-3 Røntgenbilete
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Opplæringskontor For Hotell- og Matfag, Sogn og Fjordane
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
16/6647-6 Vitnemål
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
16/1804-3 Vedk. fagprøve
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: FTU Sogn og Fjordane, Statens Vegvesen Region Vest
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: FTU Sogn og Fjordane, Statens Vegvesen Region Vest
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Høgskulen På Vestlandet Sogn og Fjordane - Sogndal
17/6490-9 Avslutta sak
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Vågsøy kommune
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Odd Oldeide
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Lærdal Kommune
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Arkivverket
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Årdal kommune
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar:
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Årdal Sogelag
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Vik kommune
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
19/12134-5 Tilsetjingssak
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
19/12134-6 Tilsetjingssak
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Årdal Sogelag
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Askvoll kommune
19/12939-1 Skori selet
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Nasjonalparkforvaltar Breheimen nasjonalparkstyre
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Lærdal Kommune
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Stryn Kommune
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: Høgskulen på Vestlandet
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Hyllestad kommune
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: *********************
19/12966-1 Steens skrifter
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: May-Elin Sjåfjell
Dato: 18.11.2019 - Mottakar: May-Elin Sjåfjell
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: Aurland kommune
19/12134-7 Tilsetjingssak
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.11.2019 - Avsendar: *********************