Foto som syner fylkestinget samla i fylkestingssalen på Fylkeshuset. Høgrebenken fremst i biletet.

Politikardag

Fylkeskommunen arrangerer politikardagar nokre gonger i året. Då kan dei som ønskjer det kome og orientere medlemene i fylkestinget om aktuelle tema i og for fylket. På denne sida legg vi ut presentasjonane som blir brukte.

Del dette:

Relaterte lenker