Dale vidaregåande skule
Mange elevar kosar seg i sola.

Foto: Tor Egil Furevikstrand

Pølsefest i storefri

Markering av Verdas aktivtetsdag ved Dale vgs.

Heile denne veka har Dale vgs markert Verdas aktivitetsdag gjennom aktivitetar for elevane. Blant anna har elevane vore i Badevika på Open skule.

Fredag var det klart for pølsefest i matfri. Maten vart akkompagnert av russens heftige DUNK-DUNK-rytmar, og pølsene gjekk slik ned på høgkant.

Takk til Iren som prøver å aktivisere elevane på morosame måtar.