Nyhende

Fylkestinget vedtok ny handelsføresegn med retningslinjer

21. oktober 2019

I fylkestinget 8. oktober, sak 44/19, vart ny handelsføresegn vedtatt.

Les meir ›

Fylkestinget erklærer klima- og miljøkrise

08. oktober 2019

Fylkestinget vedtok 8. oktober å erklære klima- og miljøkrise. Fylkesordførar Jenny Følling tek til orde for ein ambisiøs klimapolitikk.

Les meir ›

Folketråkk; ein nasjonal rettleiar for medverknad

01. oktober 2019

Den 23. august vart første del av ein nasjonal medverknadsplattform, ein rettleiar for medverknad, som skal hjelpe kommunar, planleggarar, arkitektar, eigedomsutviklarar og andre aktørar til å gjennomføre medverknad på ein føremålsteneleg måte til rett tidspunkt i planprosessen etter plan- og bygningsloven, med dei rette målgruppene. 

Les meir ›